פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

איחוד תיקים


זה לא סוד שבשנים האחרונות הוצאות המחייה גדלו במידה רבה. ההשלכות של זה עלולות לפגוע בכל אחד מאיתנו, שעה שהכניסה לחובות מעולם לא הייתה "פשוטה" יותר. החדשות הטובות הן שקיימים כיום מספר כלים שמקלים במידה רבה על ההתמודדות הפיננסית במצבים אלה, כשאחד המרכזיים הוא איחוד תיקים.

המשמעות של איחוד תיקים

על מנת שתועלה בכלל האפשרות של איחוד תיקים, נדרש, כצעד ראשון, שנגד אדם מסוים ייפתח יותר מתיק אחד ברשות ההוצאה לפועל. במצב המסורתי, הרי שלגבי כל תיק עליו לשלם מדי חודש תשלום בגובה מסוים, וכן להתנהל באופן נפרד אל מול הרשויות. איחוד תיקים, כנובע משמו, נועד להפוך את כלל התיקם ל"מקשה" אחת. המשמעות של כך היא שהסכום החודשי, מחושב למעשה עבור כל התיקים גם יחד, והוא יינתן לאדם אחד בלבד. זהו, כמובן, הגורם הממונה על האיחוד, כשאחד מתפקידיו הוא חלוקת כספי החובות בין כל אותם נושים. כך המצב הופך עבור החייב לפשוט יותר, והוא יכול להתמקד במה שחשוב באמת: הניסיון להקטין את החוב.

אלו המקרים בהם איחוד אינו אפשרי

על אף היעילות של איחוד תיקים, פעולה זו אינה אפשרית תמיד. למעשה, יש מספר מצבים בהם ברור כי בקשה לאיחוד תיקים לא תישקל בכלל. ביניהם, ניתן למנות תיקים בענייני מזונות, תיקי משכון ומשתכנתא, תיקים הנוגעים לפסק דין אשר הנושא שלו אינו כספי, תיקי שטרות ועוד. מעבר לכך, הבקשה תאושר, אפילו במקרים ה"רגילים", רק כאשר גורמי ההוצאה לפועל סבורים כי לחייב סיכוי סביר בהחלט להחזיר את החובות תוך פרק זמן מסוים. תקופה זו משתנה בין תיק לתיק, ונעה, לרוב, בין שנתיים לארבע שנים - על פי סכום החובות ומספר הגורמים המעורבים בעניין.

הליך הגשת הבקשה

את הבקשה לאיחוד תיקים מגיש הגורם החייב בלשכת ההוצאה לפועל. היות ולא פעם מדובר ביותר מלשכה אחת בה מנוהלים תיקיו, תיבחר זו ה"פעילה" ביותר. על כל פנים, על מגיש הבקשה לעשות זאת במספר עותקים: עותק עבור כל אחד מהתיקים הפתוחים, ועותק נוסף אשר יועבר אל לשכת ההוצאה לפועל. מסמכים אלה יכללו בתוכם גם סיכום של נכסיו, דוחו''ת כספיים שונים, רשימת חובות ועוד. לרוב, לאחר מספר שבועות או חודשים יוחלט האם לאשר את הבקשה לאיחוד התיקים. חשוב להדגיש כי עד לאישורה הסופי, נדרש החייב לשלם כ-3% מיתרת החובות עבור הרשויות המעורבות בעניין. מומלץ לתת את הדעת על עובדה זו, ולבקש איחוד רק כאשר הנסיבות מחייבות, או מאפשרות, פעולה זו.

החסרונות של איחוד תיקים

יש להבין כי איחוד תיקים אינו הצעד הטוב ביותר שניתן לעשות במצבים מסוימים, והוא כולל לא מעט סיכונים. את עניין התשלומים החודשיים עד לאישורו הזכרנו כבר. אליהם ניתן לצרף את התהליכים הבירוקרטיים המורכבים באופן יחסי, וכן את הכרזת האדם כ"מוגבל באמצעים".

כאשר אדם מוגדר ככזה, משתנה מעמדו הפיננסי במידה רבה. פעולות כלכליות חשובות נשללות ממנו, דוגמת הגדלת מסגרת האשראי שלו בבנק, היכולת להשתמש בצ'קים וכן הלאה. עקב כך, מומלץ מאד לחשוב על ההשלכות האפשריות של האיחוד, רצוי בעזרתו של איש מקצוע.

כך, עורך דין הבקיא בתקנות איחוד תיקים או יועץ פיננסי, למשל, יכולים ללוות את האדם החייב לכל אורך התהליך. בנוסף, ביכולתם גם להעריך מראש את הסיכויים לאיחוד, ולמנוע הגשת הבקשה במקרים בהם ברור כי זו לא תאושר, או לכל הפחות תהיה חסרת תועלת.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון