פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

עיקולים

עוד על עיקולים:

- עיקול חשבון בנק
- עיקול כלי רכב
- עיקול משכורת

פשיטת רגל היא מצב לא נעים, בו בעל עסק או אדם פרטי מחזיק חובות שאין ביכולתו לפרוע. המערכת המשפטית נכנסת לתמונה כאשר תפקידה הוא להבטיח את החזר החוב לנושים. עיקול בפשיטת רגל הוא אחת הדרכים של המערכת המשפטית לדאוג להחזר החוב.

מהו עיקול בפשיטת רגל?

עיקול הוא פעולה משפטית הנעשית במקרה של פשיטת רגל על ידי ההוצאה לפועל. משמעות פעולת העיקול היא הגבלת השימוש של החייב בנכסיו. ההוצאה לפועל בעצם לוקחת לעצמה חזקה על הנכסים של החייב ולא מאפשרת לו להשתמש בהם או לסחור בהם.

מטרתם של עיקולים בפשיטת רגל

כאמור, פשיטת רגל היא מצב בו ישנו חייב שמצהיר כי הוא אינו מסוגל להחזיר את חובותיו. תפקידה של ההוצאה לפועל הוא לוודא כי החובות מוחזרים. לפעמים באמת מדובר במי שאין לו יכולת להחזיר את החוב, ואז מנסות הרשויות למצוא הסדרים שיתקבלו על כל הצדדים.

אבל במקרים מסוימים, ישנם חייבים שמצהירים על עצמם כפושטי רגל על מנת לנסות ולהתחמק מתשלום חובותיהם. עיקול הוא אחד הצעדים הראשונים בהם נוקטת ההוצאה לפועל על מנת להימנע ממקרים כאלה ועל מנת לדאוג שכל חייב יחזיר את חובו על פי חוק, ולמטרת הליך העיקול ישנם מספר שלבים:

  1. בראש ובראשונה, מטרת העיקול היא למנוע מהחייב את האפשרות להשתמש בנכס למטרות מסחריות, לנסות למכור אותם או להעביר את הבעלות עליהם לאדם אחר על מנת להוציא את הנכס מהצהרת ההון אותה צריך החייב להגיש. על ידי מכירת הנכס או העברת הבעלות עליו מנסה החייב להתחמק מתשלום החובות שלו.
  2. מטרה נוספת של פעולת העיקול היא הפעלת לחץ על החייב לשלם את חובותיו אחרת יאבד נכסים חשובים ובעלי ערך.
  3. אחרי שהחזקה על הנכס נלקחה מבעליו ואחרי שניתנה לו ההזדמנות להחזיר את חובותיו מבלי שההוצאה לפועל באמת תעשה שימוש בנכס, ואם עדיין החוב לא הוחזר, יוצע הנכס למכירה פומבית או למכרז והכסף שיתקבל על מכירתו ישמש להחזרת החוב.

סוגים של עיקולים בפשיטת רגל

לצד ההתחייבות להחזרת החוב לנושים, שומרת ההוצאה לפועל גם על זכויותיו של החייב, ונוקטת בצעדים אשר יבטיחו שיחד עם החזרת החוב, החייב ומשפחתו יישארו מוגנים ולא ימצאו עצמם ללא פרנסה, ללא בית, וללא הדרוש להם למחייה בסיסית. בהתאם לכך, ישנם מספר סוגים של עיקולים אותם יכולה ההוצאה לפועל לממש:

  • עיקול מיטלטלין – זהו הצעד הראשון של ההוצאה לפועל, כאשר העיקול יתחיל מהמיטלטלין היקר ביותר שיש ברשותו של החייב. במסגרת עיקולים אלו, כאמור, לא יעוקל רכוש שהוא בבחינת מוצרי בסיס להם זקוקים החייב ובני משפחתו לצורך מחייה בסיסית כמו מקרר וכדומה.
  • עיקול מקרקעין – נכסי מקרקעין הם לרוב הנכסים יקרי הערך ביותר שיש לאדם, כך שעיקול שלהם הוא אפקטיבי ביותר הן מבחינת הפעלת הלחץ על החייב והן, אם יהיה בכך צורך, במימוש המכירה והחזרת החוב מהכספים שיתקבלו בעקבותיה. בהתאם לעקרונות הגנת החייב, ההוצאה לפועל לא תשאיר את החייב ובני משפחתו ללא קורת גג מעל ראשם.
  • עיקול משכורת – גם את השכר של החייב יכולה ההוצאה לפועל לעקל ולקחת לחזקתה לשם החזרת חובותיו, כאשר גם במקרה זה, תוכל הרשות לעקל את המשכורת עד לסכום מסוים שמוגדר כסכום בסיס על פי הרכב המשפחה של החייב. סכום זה יוותר בחזקתו על מנת להמשיך לקיים את משפחתו.

כך זה מתבצע בפועל

ברמה הכללית, עיקול מבוסס על מספר שלבים עיקריים, אותם נמנה כעת:

1

הוצאת צו העיקול ומסירתו לאדם החייב

2

רישום וסימון פרטי הרכוש של החייב

3

הגדרת פרק זמן בו עליו להחזיר את החוב

4

(במידה ולא נפרע החוב) – הרכוש מוחרם ומועבר לגורם לו חייבים את הכספים

כדי להיכנס מעט יותר לעובי הקורה, ראוי לציין שקיים הבדל מהותי בהליך העיקול ביחס לפריטים אשר נכנסים לתמונה. הטבלה הבאה מסכמת את הנקודה הזו:

עיקול בפשיטת רגל הוא, כאמור, הצעד הראשון בו נוקטת ההוצאה לפועל כנגד החייב. רק לאחר ביצוע צעדי העיקול, ואם יהיה בכך צורך, תוכל ההוצאה לפועל לפנות לצעדים מחמירים יותר כמו עיכוב יציאה מן הארץ ואפילו מאסר.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון