פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

חקירת יכולת


רשות האכיפה והגבייה וההוצאה לפועל הן זרוע ביצועית אשר תפקידה וידוא תשלום. גובה התשלומים ומספרם מהווה נדבך מרכזי בהתנהלותן. ככלל, תעדיף הרשות לגבות את מלוא הסכום החייב בתשלום בהקדם האפשרי שכן זהו מדד ליעילותה. יחד עם זאת, רשויות הגבייה גם מתחשבות במי שידו באמת קצרה מלשלם, אחת הדרכים היא חקירת יכולת.

לא נעים לעמוד מול רשות ההוצאה לפועל כחייב. לא נעים ואף הרבה יותר מכך. מולך עומד פסק דין שמאלץ אותך להחזיר סכומים גדולים של כסף, סכומים שסביר להניח היית משלם אם היית יכול. איך תוכל לעמוד בתשלומים האלו? בדיוק לשם כך נועדה חקירת יכולת.

נתחיל ממילון מונחים קצר להתמצאות קלה יותר:

 1. החייב – זה אתה – מי שחייב סכום כסף, לרוב די גדול
 2. הזוכה – מי שלו אתה חייב את הכסף, לרוב הוא גם הגיש נגדך את התביעה דרך ההוצאה לפועל
 3. הוצאה לפועל – מערכת המשמשת למימוש פסקי דין או מסמכים משפטיים שמורים על הקניית זכויות כספיות
 4. אזהרה – הודעה לחייב על פתיחת תיק כנגדו בהוצאה לפועל
 5. צו חיוב בתשלומים – מצורף לאזהרה. מפרט את התשלומים שעליך לשלם מעתה ועד גמר תשלום החוב כולו
 6. חקירת יכולת – חקירה פיננסית שנועדה לתת לראש ההוצאה לפועל את כל המידע על מצבו הכלכלי של החייב ועל יכולתו או אי יכולתו לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו

חקירת יכולת הנה הליך אשר מטרתו לאפשר לממונה מטעם ההוצאה לפועל לקבוע מהו גובה התשלום החודשי אותו יידרש החייב לשלם, וכיוצא מכך את מספר התשלומים שיוקצו לו, בהתאמה ליכולותיו הכלכליות של החייב.

הזמנת חקירת יכולת במסגרת התנהלות התיק בהוצאה לפועל יכולה להגיע מכל אחד מהצדדים, הזוכה או החייב, ובכל עת. לכל אחד מהצדדים אינטרס שונה: כאשר הזוכה מזמין חקירת יכולת מטרתו היא לקבוע תשלום חודשי גבוה ככל הניתן, בעוד שחקירת יכולת המוזמנת על ידי החייב מעידה על רצונו לקבל הסדר תשלומים נמוך ונוח.

חשוב מאוד עבור מי שזומן לחקירת יכולת להתייצב במועד שנקבע ועם כל המסמכים הנדרשים עם כל המידע הרלוונטי. כישלון מלעשות כך לרוב יתפרש על ידי ההוצאה לפועל כניסיון להתחמקות מחוב ועלול לבדו להכריע את הכף כנגד החייב.

הגשת בקשה לחקירת יכולת מטעם החייב תיעשה באמצעות:

 • טופס ויתור סודיות - מאפשר לממונה מטעם ההוצאה לפועל להזמין מידע מכל הגופים הפיננסיים לגבי מצבו של החייב. המידע הרלוונטי לחקירת יכולת נמצא לרוב אצל מוסדות כגון הבנקים, חברות ביטוח והשקעות וחברות האשראי .
 • שאלון יכולת - זהו טופס הצהרה לחייב בדבר הכנסותיו והוצאותיו. שאלון היכולת מהווה את הנדבך המרכזי עליו יתבסס הממונה מטעם ההוצאה לפועל בהחלטתו על גובה צו התשלום, בהנחה ולא ימצא מידע הסותר את הצהרותיו של החייב כמובן.
 • כל מסמך נוסף המבסס את טענת החייב - כדוגמת דף תנועות עו"ש, לרבות פירוט כרטיסי אשראי, חשבונות מים וחשמל, חוזה שכירות, כל הודעת תשלום וכדומה.

את הטפסים ניתן להוריד מאתר רשות האכיפה והגביה:

בעת ההתכוננות לחקירת יכולת חשוב מאוד להקפיד על דיוקם ויסודיותם של כל הפרטים, שכן לא רק היעדרות ממעמד חקירת היכולת או מילוי רשלני של המסמכים הרלוונטיים יכולים להכריע את הכף כנגד החייב, אלא גם כל רמז לסתירה בין הצהרותיו של החייב בכתב לבין מסמכיו וכל שינוי גרסה – ולו הקטן ביותר.

משמעותה של החלטה כנגד החייב, כתוצאה מחשד לשקר או הסתרה, שינוי גרסאות או אפילו התנהלות רשלנית כאמור מתבטא בקביעת צו תשלומים גבוה מאוד – יכול להיות גם מלוא הסכום בתשלום אחד. במקרים חמורים, יכול להורות הממונה מטעם ההוצאה לפועל על הוצאת צו מאסר לחייב אם לא יסדיר את חובותיו מייד (עוד באותו המעמד).

להלן תרשים קצר שעוזר להבין את הכרונולוגיה של חקירת יכולת:

הגשת בקשה לביצוע חקירת יכולת מטעם החייב או הזוכה
pointdown

זימונים לחקירת היכולת נשלחים לחייב ולזוכה, הרשאים להיות מיוצגים או להיות מלווים בעורכי דין
pointdown

החייב מועלה לדוכן העדים. הצהרת שווא הינה עבירה פלילית
pointdown

הממונה מטעם ההוצאה לפועל חוקר את החייב בהתבסס על תצהיריו וטופס השאלון שהגיש
pointdown

במידה והוא מנצל את זכותו לכך, עורך דין מטעמו של החייב יחקור את החייב. מסמכים שונים אשר יוצגו בשלב זה יזכו למשקל בהחלטה על גובה התשלומים
pointdown

בכפוף לסמכותו, ובהתאם לחקירת היכולת נקבעים ע"י הממונה מטעם ההוצאה לפועל גובה התשלומים החודשיים

טיפים לסיום:

 • כדאי לפנות לעורך דין מתאים לייעוץ כבר בשלב ההתכוננות לחקירת יכולת. רשלנות בשלב זה הינה בעלת תג מחיר גבוה מאוד.
 • יש להפגין רצינות בכל הנוגע להתנהלות מול ההוצאה לפועל. לא לאחר או להיעדר מזימונים שנקבעו. להגיש את כל המסמכים הנדרשים עוד לפני תום מועד ההגשה. התנהלות רצינית ואחראית מול שלטונות המס והגבייה תיצור רושם טוב.
 • לא לנסות להסתיר מידע או נכסים אצל צד ג'. לרשויות האכיפה, ויותר מכך לעורכי הדין מטעם הזוכים יש המון ניסיון בחשיפת מלוא המידע. עבור מי שבאמת קצרה ידו לחלופין, חקירת יכולת מהווה מנגנון הגנה מפני הליכי גבייה דרקוניים.

כיצד עליך להתנהל מרגע הגשת בקשה לחקירת יכולת

נתחיל מהגשת הבקשה עצמה. בקשה לביצוע חקירת יכולת יכולה להיות מוגשת על ידי החייב, כאשר ברוב המקרים האלו מטרתו היא להוכיח כי אין ביכולתו לעמוד בצו התשלומים שניתן לו. גם הזוכה יכול להגיש בקשה לחקירת יכולת של החייב, ואז המטרה היא להראות כי יש ביכולתו של החייב לשלם את התשלומים מהם הוא מנסה להתחמק.

החקירה עצמה נעשית בדרך כלל על ידי ראש ההוצאה לפועל, אך גם עורך הדין של הזוכה רשאי במקרים מסוימים לחקור את החייב. עוד לפני החקירה עצמה יהיה עליך למלא טופס ויתור על סודיות בכל הקשור לחשבונותיך ונכסיך. בנוסף תצטרך לענות על שאלון מפורט העוסק במצבך הכלכלי מכל הכיוונים.

עליך להיות מוכן לכך שבחקירה תישאל על כל מה שקשור בהתנהלותך הפיננסית. גם עדים עשויים להיות מוזמנים לחקירה, כהמשך ישיר לסמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל ושל זכותו לקבל את כל המידע על מצבך ועל יכולתך הכספית.

כשמדובר על להיות מוכן לחקירה הכוונה היא אמנם גם למוכנות נפשית, אך בהחלט גם להכנה פרקטית שתוכל להועיל לך במהלך החקירה – שימוש בשירותיו המקצועיים של עורך דין. אם אתה מגיש הבקשה לחקירת יכולת, יש לנסח אותה מהשלב הראשון יחד עם עורך הדין. אם הוגשה כנגדך בקשה שכזו, פנה מיד אל עורך הדין שלך.

שימוש בעורך דין במהלך כל השלבים של חקירת יכולת תעזור לך להתכונן בצורה מקיפה ויסודית לחקירה עצמה. קח בחשבון שעורך הדין של הזוכה עלול לעשות לא מעט כדי לנסות להוכיח שאתה יכול לשלם יותר מכפי שאתה טוען. עורך דין טוב יידע להכין אותך לכל מניפולציה ולכל מכשלה בה אתה עלול להיתקל במהלך החקירה.

ומה יקרה לאחר החקירה?

עם סיומה של חקירת יכולת יחליט ראש ההוצאה לפועל אם החייב יכול לעמוד בצו התשלומים שניתן לו או אם יש צורך לשנות את הצו. במקרים מסוימים יימצא כי החייב מוגבל באמצעים וכי אין ביכולתו לשלם את חובותיו כפי שמצופה ממנו. מצב זה יגרור אחריו הגבלות רבות על ההתנהלות היומיומית של החייב ועל ההחלטות הכספיות שיוכל לקחת.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון