פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

תשלום מזונות בפשיטת רגל


דין תשלום מזונות בפשיטת רגל אינו חד משמעי, וכפוף לרוב לשיקולו של בית המשפט או הממונה על התיק מטעם הוצאה לפועל (הנאמן). על מנת להבין את הדין שנושא תשלום מזונות בעת פשיטת רגל יש קודם להבין את רוח החוק והפסיקה המשפטית.

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל במהותו הינו הליך שנועד להגן על החייב. באמצעות הליך פשיטת רגל עולה בידיהם של חייבים רבים לממש את זכותם להתחלה כלכלית חדשה. מבלי להיכנס לעובי הקורה, במסגרת פשיטת רגל נמחקים חובותיו של החייב לאחר מיצוי כספי של נכסיו ואף משכורתו אשר הוכפפו לרשויות המדינה.

מעמדם המיוחד של תשלומי מזונות

בתוך מסגרת זו של עמידה על זכותם של החייבים להתחלה חדשה, לתשלומי המזונות יש מעמד מיוחד. ראשית, ישנו סעיף מפורש הקובע כי לחובות שנגרמו עקב אי תשלום מזונות ישנה קדימות על פני חובות השייכים לנושים אחרים כגון שותפים עסקיים ובנקים. שנית, תשלומי מזונות אינם נמחקים ונמחלים בדומה לחובות האחרים שצבר החייב, וממשיכים כסדרם בהתאם להחלטת בית המשפט בעניין.

מעבר לקדימות הניתנת לתשלום מזונות על פני חובות אחרים, לתשלום המזונות מעמד מיוחד הנובע מהיותם עדות להתנהלותו האישית של החייב. לא כל חייב אשר פונה להליך פשיטת רגל זוכה לקבלו. מדד מרכזי אשר קובע את זכאותו של חייב למחיקת חובות והגנת בית המשפט כפי שניתנת במסגרת פשיטת רגל הוא תום הלב.

תום לב

אדם אשר נמצא על ידי הממונה מטעם ההוצאה לפועל או בית המשפט כאדם אשר פעל ללא תום לב בעת צבירת חובותיו לא ייהנה מהזכות לעבור הליך של פשיטת רגל. דוגמאות שכיחות להתנהגויות המעידות על חוסר תום לב של החייב בעיני הרשויות הן:

  • התנהגות מניפולטיבית ופזיזה בכספים שהועמדו לרשות החייב טרם קרס תחת עול חובותיו.
  • ספק באמינותו של החייב. בעת תהליך פשיטת רגל נדרש החייב להצהיר על כל כספיו, נכסיו והכנסותיו ולהעבירם לניהולם של נאמן הממונה על ידי המדינה. חייבים שניסו לשבש ולהסתיר נכסים או כספים נפסלים מיידית מקבלת המעמד הניתן במסגרת פשיטת רגל.

ההקשר של מדד תום הלב לעניין תשלום מזונות בפשיטת רגל הוא כי אי עמידה בתשלום המזונות נחשבת בעיני הרשויות כהתנהגות המאפיינת חוסר תום לב. מכאן, שלחייב העובר תהליך של פשיטת רגל אינטרס מובהק לעשות כמיטב יכולתו על מנת לעמוד בתשלומי המזונות.

גבייה של דמי מזונות בפשיטת רגל

על אף המעמד המיוחד שניתן לדמי מזונות בקדימות והשפעה בעת פשיטת רגל, לא קבע המחוקק דין חד משמעי לגבי גובה תשלום המזונות בעת פשיטת הרגל. קביעת גובה התשלום מתוך שיעורם המלא של דמי המזונות תלוי במידה רבה בשופט או הממונה מטעם ההוצאה לפועל, הנדרשים לאזן בין יכולתו הכלכלית של החייב, צרכיהם של הזכאים למזונות והנושים האחרים.

כיום, בית המשפט הוא הגורם העיקרי אשר קוצב את שיעורם של גובה תשלום מזונות בפשיטת רגל. חשוב לדעת כי החקיקה מבדילה בין פסק דין לתשלום מזונות שניתן קודם הוצאת צו כינוס נכסים (המעיד על היותו של החייב בהליך פשיטת רגל) ובין פסק דין לתשלום מזונות לאחר הוצאת צו הכינוס.

הכלל הוא שפסק דין וחוב מזונות שנצבר קודם הוצאת צו הכינוס מאפשר תביעה בבית משפט גם בעת פשיטת הרגל. פסק דין לתשלום מזונות שהוצא לאחר הוצאת צו כינוס אינו מאפשר תביעה למזונות, אלא בקשה להקצבת נתח מתשלומיו או נכסיו של החייב לצורך הבטחת מזונות.

המרכיב העיקרי שיקבע את גובה תשלום מזונות בפשיטת רגל הינו כאמור, שיקול הדעת של בית המשפט.

בהליך קביעת גובה דמי המזונות מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין על מנת שייבחן את המקרה בצורה מעמיקה

בייחוד במידה ומדובר במקרה של פשיטת רגל.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון