פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

עיכוב יציאה מהארץ


עיכוב יציאה מהארץ הינו אחת מהסנקציות השמורות לרשות האכיפה והגבייה בהתנהלותן מול חייבים. אף על פי שעיכוב יציאה מהארץ הינו בבחינת שלילת זכות בסיסית של האדם, ואף מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, במציאות של היום השימוש בכלי זה הינו נפוץ מאי פעם.

מה זה עיכוב יציאה מהארץ?

יש להבין שעל אף היותו של חופש התנועה מעוגן בחוק יסוד, אין מעמדם של חוקי היסוד בגדר חוקה. למעשה, במקרה של הוצאת צו עיכוב מהארץ, הרי שהתקנות, החוקים ורוח הפסיקה המשפטית הביאו להפעלה קלה במיוחד של כלי עיכוב היציאה מהארץ.

קלות זו של השימוש בצו עיכוב יציאה מהארץ אינה נתפסת בידי מרבית האוכלוסייה וחייבים רבים אינם מקבלים הודעה על הוצאת הצו כנגדם. מידי יום חייבים המגיעים לשדה התעופה מגלים לאכזבתם הרבה שלא יורשו לעזוב את הארץ, מה שיוצר מצב לא נעים, מטריד ולפעמים אפילו משפיל, כך שעדיף לנסות ולברר זאת קודם לכן.

ערוץ המאפשר בירור לגבי קיומו של צו לעיכוב היציאה מהארץ, נמצא כאן.

מרגע שעוכבתם על ידי משטרת הגבולות בשדה התעופה, לא נותר אלא לשלם את מלוא החוב באשראי, או לסגת מהנסיעה לחוץ לארץ. כל ניסיון לשאת ולתת עם השוטרים בטרמינל מיותרים ולא יועילו. תחת מצב לא נעים זה, חשוב לברר טרם הנסיעה האם עומד כנגדכם צו עיכוב שכזה ויפה שעה אחת קודם.

למי מיועד צו עיכוב יציאה מהארץ ואיך מוציאים אותו?

הוצאת צו עיכוב נעשית באופן אוטומטי כנגד כל העומד כחייב בתיק פתוח של הוצאה לפועל. אותו הדין תקף גם על מי שנמצא בעיצומו של הליך פשיטת רגל. עיכוב יציאה מהארץ גם ניתן להוציא לבקשת הזוכה, בכפוף להגשת תצהיר בנוגע לגובה החוב ואי הגעה להסדר עד הגשת מועד הבקשה להטלת צו איסור היציאה על החייב.

צו עיכוב המוצא לפי בקשתו של הזוכה תקף למשך שנה אך ניתן לחדשו בנקל על ידי הגשת בקשה נוספת. בהתאם לנוסח החוק תכליתו של הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ אינה ענישת החייב, אלא העמדת אמצעי בטיחותי אשר יקשה עליו להתחמק מחובו.

מגבלה על הוצאת צו העיכוב היא הגעה להסדר תשלומים עם החייב ועמידתו של החייב בתנאיו. אלא שגם פה מותיר החוק לממונה מטעם רשות האכיפה, ביוזמתו שלו או לפי בקשת הזוכה, להתיר את תוקפו של הצו על כנו בכפוף לשיקול דעתו.

האם אפשר לבטל עיכוב יציאה מהארץ?

הפרשנות המשפטית המקובלת לנושא הטלת צו העיכוב מרגע הכניסה להסדר תשלום אינה חד משמעית. לא ברור מרוח הפסיקות ונוסח החוק האם מרגע שנכנס לתוקפו הסדר תשלומים על החייב לבקש ביטול הצו העומד כנגדו או האם יוסר הצו באופן אוטומטי.

בפסיקות שהגישו חייבים אשר טענו לפגיעה לא מידתית בעקבות הוצאת הצו שמור מקום לשיקול דעתו של השופט. ביטול קבוע או ארעי של צו עיכוב היציאה מהארץ הינו אפשרי בתנאים מסוימים. השיקולים העיקריים בהשעיית צו העיכוב הם גובה החוב, מטרת הנסיעה והצגת ערבויות. נסיעות למטרת הנאה ככלל אינן מאושרות, גם בכפוף להצגת ערבויות מתאימות.

על אופן הגשת הבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ - כאן.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון