פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

זכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד


נגיף הקורונה, שהגיע למחוזותינו עוד בתחילת שנת 2020, הביא אתו לא מעט אתגרים, שחלקם הולידו תהפוכות ושינויים. חלקים מהם ראינו עוד בתחילת התפרצות הנגיף וחלקים אחרים אנו רואים עדיין היום, שנתיים אחרי. יותר ויותר חברות הגיעו לפשיטת רגל בשל הפסדים כספיים, סגרים ועבודה שאיננה רצופה שלה גרם הנגיף. חברות פיטרו עובדים וחלקן אפילו הגיעו למצב של פשיטת רגל או הליך של פירוק חברה. אין ספק שנגיף הקורונה השפיע על כולנו, אך בייחוד פגע גם בפן הכלכלי של עסקים קטנים, בינוניים ואפילו גדולים וחזקים.

מה החוק קובע לגבי זכויות העובדים בעת פשיטת רגל או פירוק של החברה

זכויות עובדים בפשיטת רגל כוללות התייחסות לכמה נקודות חשובות שכדאי להכיר. עובדים בחברות בהליכי פשיטת רגל או במסגרת הליך של פירוק חברה עשויים להיפגע אם לא יהיו מודעים לכל הזכויות המגיעות להם ואת העובדה שניתן לשמור על כולן כהלכה. על פי החוק במדינת ישראל, במקרה של פשיטת רגל או פירוק חברה, זכאים העובדים לממש את כל הזכויות המגיעות להם בעזרתו של המוסד לביטוח לאומי. זה יכול להיות תשלום חוב שכר עבודה הנוצר בעקבות הפירוק או פשיטת הרגל, פיצויי הפיטורין המגיעים לעובדים, חובות לקופת הגמל של העובד ועוד ועוד. את כל אלה זכאים לקבל העובדים גם לאחר פירוק החברה או הליך פשיטת הרגל שהיא עוברת.

מיהם הזכאים לגמלה ומהם הם התנאים?

עובדים אלה זכאים לקבל גמלה מיוחדת השווה, מבחינת הסכום שלה, לכל אותם תשלומים המגיעים להם בהתאם לחוק. למשל: שכר העבודה שלהם, פיצויי פיטורין, תשלום לקופות הגמל ועוד ועוד. עליהם להראות, כמובן, שהינם עובדים בחברה (או עבדו בחברה ופוטרו) הנמצאת בהליכי פירוק או פשיטת רגל וכי ברצונם לשמור על כל התנאים והזכויות שנקבעו מראש ומגיעים להם בדיוק כפי שקובע החוק.

מהי המלגה? מה הסכום שלה? מה היא כוללת ואיך היא מחושבת?

סכום הגמלה נקבע בהתאם לגובה חובו של המעסיק כלפי העובד, כאשר המקסימום הוא זה המצוין בחוק. הגובה המקסימאלי של הגמלה עבור פיצויי פיטורים ושכר עבודה הוא 117,195 ₪ (נכון ל-2022) ועבור תשלומים לקופת גמל הוא 18,030 ₪. מסכומים אלה ינוכו דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה לדמי ביטוח בריאות. לכל אלה נלווים הפרשי הצמדה, הנקבעים בהתאם ליום קבלת תביעת החוב המדובר ועד ליום שבו מועבר התשלום בפועל אל העובד על ידי הביטוח הלאומי.

מהו אופן הגשת התביעה?

כדי לקבל את הגמלה המגיעה לעובד ולהגיש את התביעה, יש להעביר את התביעה עצמה, לאחר שזו אושרה על ידי בעל תפקיד שמונה בעקבות תהליך פשיטת הרגל, אל המוסד לביטוח לאומי לצורך המשך טיפול. אל התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים: 12 תלושי שכר אחרונים מאותו מקום עבודה, מכתב פיטורים, תדפיסי בנק בהם ניתן לראות את העברת המשכורת לחשבון הבנק האישי, עובדים שאינם תושבי ישראל נדרשים לצרף צילום של דרכון וגם אשרת שהייה, עובדים שתובעים תשלום מהמעסיק עבור פיצויי פיטורים נדרשים לצרף גם דו"ח של הפקדות ומשיכות מקרן ההשתלמות/מקופת הגמל/מחברת הביטוח ועובדים שמיוצגים על ידי גורם חיצוני מיופה כוח, נדרשים לצרף גם את מסמך ייפוי הכוח עצמו.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין שילווה את התהליך

תודות לחוק במדינת ישראל, יכולים עובדים ליהנות משורה ארוכה של זכויות, גם כאשר הם נמצאים מול מצב לא פשוט – מעסיק הפושט את הרגל. יחד עם זאת, מכיוון שנדרשים כמה הליכים כדי להבטיח זאת, כולל הגשת תביעה וצירוף מסמכים שונים, מומלץ מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בכך לצורך ליווי מלא של ההליך. עורך דין כזה יפעל למען מימוש כל זכויותיו של העובד, וגם כמה שיותר מהר. ללא סיבוכים, ללא עיכובים או טעויות מיותרות.

 

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון