פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

חברות גבייה


פנייה לחברת גבייה לגיטימית בעבור בעלי עסקים ואנשים פרטיים שמתמודדים עם המחאות שחוזרות ללא כיסוי ושטרי חוב שלא משולמים. פיזור המחאות ללא כיסוי מהווה עבירה לכל דבר. החוק רואה בכך מרמה ומחייב את בעל ההמחאה לפרוע במהרה את החוב. המצב הכלכלי הדוחק מאלץ את בעלי העסקים להתמודד עם לא מעט המחאות חוזרות ולקוחות שלא פורעים את חובם.

כל לקוח כזה שלא פורע את חובו לבית העסק יוצר גירעון. בשלב מסוים הגירעון הופך כה חמור עד כי בעל העסק לא מסוגל לשאת בתשלום לספקים ומתמודד בעצמו עם חובות והמחאות אישיות ללא כיסוי. חברות גבייה נכנסות לתמונה כאשר הנושה כשל בניסיונות לגבות את החוב בעצמו. נציגי חברת הגבייה מקבלים על עצמם את המשימה לגבות את התשלום מהחייב בתמורה לנתח מהתשלום.

מתי כדאי לפנות לחברת גבייה

בעלי העסקים בוחרים לפנות אל חברות הגבייה על אף תשלומי העמלות שדורשות החברות. השירות הופך לחיוני וכדאי בעבור בעל החוב כאשר הוא יודע כי לא יהיה באפשרותו לגבות את הכסף בטווח הקרוב ללא מעורבות החברה. בעלי החוב בוחנים את האפשרות כי לא יקבלו את כספם כלל אל מול האפשרות לקבל סכום חלקי. הפנייה לחברות גבייה נפוצה כאשר מדובר בסכומים גבוהים שמשבשים ומסכנים את מצבו הכספי של בעל החוב.

כיצד מתבצעת הגבייה

חשוב להבהיר כי חברות גבייה פועלות בדרכים חוקיות לחלוטין לגביית הכספים. נציגי החברה מגלים קשיחות ואסרטיביות מתוקף תפקידם אך אין כל חשש לפגיעה בחייבים. הגבייה מתבצעת תוך משא ומתן ושימוש בתקנות החוק. יש להדגיש כי החוק מצדד בנושה ומחייב את החייב לפרוע את התשלום במהרה.

חברות הגבייה מציגות בפני החייבים מספר אפשרויות תשלום תוך הצבת גבולות ברורים. שכרם של נציגי הגבייה מותנה בפירעון החוב והמוטיבציה עולה בהתאם. רוב חברות הגבייה נוהגות לגבות סכום של כ-30% מערך החוב בעבור עבודת הגבייה.

מכירת צ'קים חוזרים

לצד חברות הגבייה שמסייעות לבעלי החוב בקבלת כספם ישנן אחרות שנוהגות לרכוש את החוב. חברות הגבייה הללו רוכשות המחאות ללא פירעון מבעלי עסקים ואנשים פרטיים מתוך כוונה לחייב את בעל ההמחאה לפרוע אל מולם את החוב. האסרטיביות של נציגי הגבייה מעמידה את בעל החוב בפני עובדה מוגמרת. עליו לשלם את החוב בתוך זמן קצר ולא ינקטו כנגדו הליכים.

יש לציין כי בעבור רכישת ההמחאות גובה החברה עמלה משמעותית. ישנם מקרים בהם העמלה באה לידי ביטוי ב-50% מערך ההמחאה. קיימות חברות גבייה שמציעות ללקוחות שוברי קנייה בתמורה לאותן המחאות ללא כיסוי. בעלי החוב שמחים לקבל שוברי קנייה בתמורה להמחאה שאין באפשרותם לפדות.

התמודדות עם המחאות ללא כיסוי

ההתמודדות עם המחאות ללא כיסוי מוכרת לכל בעל עסק שמאפשר ללקוחות לשלם באמצעות המחאות. בעקבות בעיית ההמחאות החוזרות ישנם בעלי עסקים שמסרבים לקבל תשלום באמצעות המחאות. חברות גבייה הופכות את בעיית ההמחאות החוזרות לשולית. כאשר מסתייעים בשירותי גבייה מקצועיים אין כל סיבה לחשוש מקבלת המחאות או מוסר תשלומים נמוך של לקוחות מסוימים.

חברות גבייה וסליקה ישראליות המספקות שירותים לרשויות ופרטיים:

  • www.ern.co.il
  • www.milgam.co.il
  • www.bitsurit.co.il
  • www.getpaid.co.il
  • www.mgar.co.il
  • www.bitsurit.co.il
שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון