פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד


חברות נקלעות למצב של חדלות פירעון מסיבות שונות, ובדרך כלל הן יגיעו להליך של פירוק. הליך פירוק חברה יכול להתחיל על ידי הנושים שלה, לרבות עובדי החברה, או על ידי החברה עצמה. חברה הנמצאת בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל מצויה ברוב המקרים במצב כלכלי קשה עם גרעון עצום במזומנים, לכן היא אינה מסוגלת לשלם את החובות לנושים המבוטחים, ובהם העובדים.

אם החברה נמצאת בהליכי פשיטת רגל ופירוק – העובדים הופכים למחוסרי עבודה ובמקרים רבים הזכויות שלהם נפגעות מאחר והחברה אינה יכולה לשלם פיצויי פיטורין, דמי הבראה וזכויות נוספות. בנוסף, החברה אינה מוציאה הודעה מוקדמת לעובדים על הפסקת הפעילות, לכן קיימת פגיעה משמעותית בעובדים שהשקיעו זמן ומאמץ בעבודתם.

מה החוק קובע לגבי זכויות העובדים בהליך פישטת רגל או פירוק החברה?

חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד נועד לסייע לעובדים שזכויותיהם נפגעו עקב פשיטת הרגל והליך הפירוק של החברה שהעסיקה אותם. העובדים רשאים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, עדיף בעזרת עורך דין.

אילו זכויות ביטוח לאומי מכסה לעובדים עקב פירוק חברה?

עובד שהמעסיק שלו נקלע לפשיטת רגל או שהחברה שהעסיקה אותו התפרקה, זכאי לכיסויים הבאים מהמוסד לביטוח לאומי, עד לתקרת הסכום הקבועה בחוק:

 • שכר עבודה שלא שולם על ידי המעסיק.
 • פיצויי פיטורים שלא הופרשו.
 • תשלומים שהמעסיק לא העביר לביטוח הפנסיוני של העובד השכיר (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים).

מהי תביעת חוב של עובד במקרה של פירוק חברה?

החל מספטמבר 2019 עובדים שהמעסיק שלהם נמצא בהליך חדלות פירעון ופשיטת רגל יכולים להגיש תביעת חוב לביטוח לאומי, אין צורך להגיע לסניף מאחר וניתן להגיש את התביעה באתר האינטרנט של ביטוח לאומי.

את התביעה מגישים על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד, טופס 5305.

מהו סכום הגמלה שניתן לקבל מביטוח לאומי?

הסכום המירבי שנקבע לתשלום שכר עבדה ופיצויי פיטורים (נכון ל-2022):

 • 90,150 ₪ לשכיר שנגד המעסיק שלו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל, עד לתאריך 31.7.2009.
 • 117,195 ₪ לשכיר שנגד המעסיק שלו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל, החל מתאריך 1.8.2009.
 • 72,120 ₪ לחבר באגודה שיתופית, שנגד המעסיק שלו ניתן צו לפירוק האגודה.

מהם התנאים ההכרחיים להגשת התביעה?

 • ניתן צו פירוק או פשיטת רגל על ידי בית המשפט המחוזי.
 • אם טרם הוצא הצו, עובדים חייבים להתאגד ולהגיש בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל או צו פירוק נגד המעסיק.
 • נושה נדרש להגיש בקשה תוך 3 חודשים ממועד פשיטת הרגל.
 • לאחר מנוי נאמן או מפרק על ידי בית המשפט, יש להגיש תביעה למפרק/לנאמן בתוך 6 חודשים ממועד פרסום צו כינוס.

חשוב לציין כי גם עובדים זרים זכאים לממש את הזכויות המגיעות להם על פי חוק. בנוסף, שאירים של עובד שכיר שנפטר הזכאי לקבל גמלה רשאים להגיש תביעה לקבלת גמלה מביטוח לאומי.

אילו מסמכים יש לצרף לתביעת חוב?

יש לצרף את המסמכים הבאים אל טופס התביעה:

 • הוכחות לגבי קיומו של החוב מצד המעסיק לעובד השכיר, לרבות טופס 106, חוזה העסקה, פסק דין מבית הדין לעבודה.
 • 3 תלושי שכר אחרונים.
 • מסמך המעיד על סכום פיצויי הפיטורים העומד לזכותו של העובד בקופת הגמל, בתאריך בו העבודה הופסקה.
 • מסמכים המאשרים רצף בעבודה.

כיצד מגישים את התביעה?

את התביעה מגישים באמצעות טופס מקוון בל 5305 באתר של ביטוח לאומי. אפשר להגיש טופס ידני באמצעות הדואר, יש לשלוח את התביעה לכתובת המוסד לביטוח לאומי בירושלים.

לסיכום, כדי למצות את מלוא הזכויות המגיעות לעובד על פי חוק יש לפנות לייעוץ משפטי. ליווי וייצוג משפטי על ידי עורך דין לענייני ביטוח לאומי מבטיח מימוש מלוא הזכויות.

 

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון