פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

זכויות החייב - פשיטת רגל


חדלות פרעון ופשיטת רגל

חדלות פרעון היא מצב משפטי לפיו חייב אינו יכול לשלם את חובו והנו נחשב חדל פירעון. פשיטת רגל היא הליך חדלות פירעון החל על חייבים שהם אנשים פרטיים בניגוד להליך המיועד לחברות בע"מ ותאגידים, במקרה שלהם מתקיים הליך פירוק. במרבית המקרים, החייב הוא הגורם המבקש להגדירו כחדל פרעון וזאת כצעד הגנתי מפני נושיו. בתום הליך פשיטת הרגל, בכפוף להחלטת בית המשפט, החייב מקבל צו הפטור ולפיכך פטור מתשלום חובותיו או חלק מהם.

פקודת פשיטת הרגל

פקודת פשיטת הרגל מסדירה את דיני פשיטת הרגל בישראל, לצדן של תקנות פשיטת הרגל. דיני פשיטת הרגל מסדירים מצבים בהם אין ביכולתו של אדם לשלם את חובותיו. הם קובעים הליך לפיו ישלם האדם חלק מחובותיו ולאחריו יהיה פטור מתשלום יתר החובות. הכונס הרשמי הוא הישות הסטטוטורית המפקחת על פשיטות הרגל.

הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה

נושה רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב בהתקיים תנאים מסויימים. התנאים הם:

 • החוב לנושה צריך להיות מעל 86,270 שקלים, נכון לשנת 2018.
 • החוב צריך להיות סכום ספציפי שניתן לחישוב ושיש לשלמו מידית.
 • החייב מתגורר בארץ או שהוא התגורר בה עד שנה לפני הגשת הבקשה.
 • הנושה רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס אם אירע מעשה פשיטת רגל בתוך שלושה חודשים שקדמו להגשת בקשת פשיטת רגל.

מעשה פשיטת רגל יכול להתרחש אם החייב ביצע מעשים בכוונה להתחמק מנושים, למשל עזב את הארץ או נמנע מלהגיע למקום עבודתו על מנת להתחמק מנושה.

 

הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב

בספטמבר 2013 נכנסה לתוקף רפורמה בהליך פשיטת הרגל אשר מטרתה לאפשר לחייב שיקום כלכלי. לפי הרפורמה הליך פשיטת הרגל מוגבל לכ-4.5 שנים. על מנת לקדם קבלת הפטר מהחובות נדרש שיתוף פעולה של הצד החייב וחשיפת כל המידע על רכוש שבבעלותו.

שלבי הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב הם:

 1. הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי החייב
 2. מתן צו כינוס נכסים
 3. חקירת החייב והגשת תביעות חוב על ידי הנושים
 4. דיון בבקשת פשיטת רגל והכרזת פשיטת רגל
 5. מימוש נכסי החייב
 6. קבלת הפטר סופי ופתיחת דף חדש בחיים הכלכליים

 

מהן זכויות החייב בפשיטת רגל?

 • פתיחת חשבון בנק - בנק אינו רשאי לסרב לפתוח חשבון לחייב בפשיטת רגל.
 • תשלומים - חייב בפשיטת רגל עשוי להיות זכאי להקצבת כספים מתוך נכסיו עבור מחייתו ומחיית בני משפחתו.
 • בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ – על אף שניתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב הוא רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לבטל את הצו זמנית לצורך נסיעה לחו"ל.
 • נכסי שלא ניתן למכור – על מנת להביא לפירעון חלקי של חובות החייב, נכסיו נמכרים במסגרת ההליך ע"י נאמן. עם זאת, ברשות החייב נשארים נכסים מוגנים כגון בגדים, חפצים וצרכי אוכל.
 • הגנת בית המגורים של החייב - בית המשפט רשאי לאסור על מכירת דירתו של החייב על אף הנסיון להביא לפירעון מירבי של חובות החייב.
 • בקשה להפחתת תשלומים חודשיים של החייב – במידה והחייב מתקשה לעמוד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו בצו, עליו להגיש בקשה לבית המשפט להפחתת התשלומים החודשיים.
 • בקשת החייב לגילוי מידע שנמסר מרשות מס או מבנק – זכותו של החייב לקבל מידע שהמנהל המיוחד (או הכונס הרשמי) קיבל מרשות מס או מבנק לצורך חקירתו.
 • בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל - על החייב מוטלות מגבלות כגון הגבלה על עיסוק במקצועות מסוימים. הוא רשאי לבקש מבית המשפט לקבל תעודה שתסיר ממנו את ההגבלות.

 

בעת פשיטת רגל, מומלץ להסתייע באיש מקצוע, עורך דין פשיטת רגל המתמחה בעניין.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון