פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

מחיקת חובות פשיטת רגל - הפטר חובות


מהי פשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך חדלות פירעון החל על אנשים פרטיים. זאת בניגוד להליך המיועד לחברות בע"מ ותאגידים, במקרה שלהם מתקיים הליך פירוק. חדל פירעון הוא אדם שחל עליו המצב המשפטי של חדלות פרעון, לפיו חייב אינו יכול לשלם את חובו., ברוב המקרים החייב החייב הוא שמבקש להגדירו כחדל פרעון על מנת להגן על עצמו מפני נושיו.

 

צו הפטר

בית המשפט נותן צו הפטר לבקשת חייב בפשיטת רגל או לבקשת הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו (מנהל מיוחד או נאמן בפשיטת רגל). צו ההפטר פוטר את החייב מכל החובות שקדמו למתן ההפטר, מלבד מספר סוגי חובות שההפטר אינו חל עליהם. צו ההפטר ישמש את החייב בהגנה כנגד תביעות שיוגשו נגדו בשל חובות שנוצרו לפני פשיטת הרגל.

 

סוג ההפטר שניתן לקבל בסיום הליך פשיטת רגל

הפטר חלוט – פוטר את החייב מכלל החובות הניתנים להפטר ונותן לו את האפשרות המלאה להשתקם כלכלית ולפתוח דף חדש.

הפטר מותנה –ניתן כאשר בית המשפט מציב לחייב תנאים אשר רק בכפוף לעמידה בהם יינתן לו הפטר חלוט כמו למשל עמידה בצו תשלומים מוסכם. בית המשפט יעניק לחייב הפטר חלוט רק לאחר שימלא את חלקו ויעמוד בתנאים שנקבעו בהפטר המותנה.

הפטר חלקי – ניתן ביחס לחובות פרטניים בלבד אשר ביחס אליהם נהג החייב בתום לב. במידה וכלפי חובות מסויימים נקט החייב בחוסר תום לב – בית המשפט לא יכניסם תחת ההפטר.

 

 

מהם השלבים להליך מחיקת חובות פשיטת רגל?

 

  1. הגשת בקשה לפשיטת רגל – בשלב זה ישנה חשיבות רבה לליווי נכון של עורך דין על מנת להציג את גרסת החייב באופן הטוב ביותר. לשם הצגת הנתונים נאספים המסמכים המציגים את קיומו של החוב, דיווח על הכנסות והוצאות החייב ומשפחת, מושלמת משימת מילוי הטפסים ומילוי תצהיר השוטח את נסיבות ההסתבכות הכלכלית.

 

  1. צו הכינוס – מטרת צו זה היא לקבץ את כל נכסי החייב על מנת לחלקם בין נושיו, בו נקבע צו לתשלום חודשי בהתאם לנתונים שהוצגו בבקשה לפשיטת רגל. במעמד זה ייקבע מראש מועד לדיון בבית המשפט, כשנה וחצי לאחר צו הכינוס.

 

  1. דיון בבית המשפט בהכרזה כפושט רגל –מטעם כונס הנכסים הרשמי ובאישור בית המשפט ממונה בעל תפקיד לבצע חקירה ממועד צו הכינוס. בסיום מוגש לבית המשפט דו”ח מסכם ובו תיאור נסיבות ההסתבכות הכלכלית, ופירוט החובות והנכסים הקיימים. כמו כן מצויינות מסקנות בדבר המשך ההליכים.

 

  1. הפטר חלוט מחובות – זהו הרגע אליו כל חייב מייחל – הצו קובע כי חובותיו נמחקו וכל ההגבלות שהוטלו עליו הוסרו. קבלת צו זה יכולה להתרחש במעמד הדיון שמתקיים כשנה וחצי לאחר צו הכינוס.

 

חובות שאינם ברי הפטר

 

ישנם סוגי חוב אשר לגביהם נקבע בחוק שלא ניתן למחוק אותם. חובות אלה ישארו לחובתו של החייב  גם לאחר מתן הפטר חלוט. כלומר, ניתן יהיה לתבוע אותם מפושט הרגל גם לאחר קבלת צו ההפטר. הרעיון שעומד מאחורי החוק הזה שמירה על החברה מביצוע עבירות פליליות שלאחריהן עושים הליך פשיטת רגל ולא משלמים את המחיר.

 

החובות שאינם ברי הפטר הם:

חוב מזונות – חובות שנוצרו לפי פסק דין מזונות, כולל חובות לביטוח הלאומי.

תשלום עונשי – חובות שנוצרו לחייב כתוצאה מקנס פלילי או דוחות עירייה, כמו גם חוב שמקורו בעבירה על חוק התכנון והבניה.

חוב שנוצר במרמה – כל חוב שנוצר כתוצאה ממעשה מרמה או ויתור על חוב שהושג במרמה על ידי החייב.

חובות חדשים – חובות חדשים שנוצרו תוך כדי ההליך או לאחריו לא כלולים בצו ההפטר.

 

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון