פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

סיום פשיטת הרגל - מהן המגבלות על החייב?


חדלות פרעון ופשיטת רגל

חדל פירעון הוא אדם שחל עליו המצב המשפטי של חדלות פרעון, לפיו חייב אינו יכול לשלם את חובו. בניגוד להליך המיועד לחברות בע"מ ותאגידים, במקרה שלהם מתקיים הליך פירוק, פשיטת רגל היא הליך חדלות פירעון החל על אנשים פרטיים. ברוב המקרים החייב הוא זה שמבקש להגדירו כחדל פרעון על מנת להגן על עצמו מפני נושיו. בסיום הליך פשיטת הרגל, בכפוף להחלטת בית המשפט, החייב מקבל צו הפטר לפיו הוא פטור מתשלום חובותיו או חלקם. על החייב מוטלות מגבלות שונות ומשמעותיות, לכן לפני שפונים להליך של פשיטת רגל כדאי מאד לדעת מהן ההגבלות הללו.

פקודת פשיטת הרגל

לצד תקנות פשיטת הרגל, פקודת פשיטת הרגל מסדירה את דיני פשיטת הרגל במדינה. דינים אלו מסדירים מצבים בהם אדם לא מסוגל לעמוד בתשלום חובותיו. הם קובעים הליך לפיו ישלם האדם חלק מחובותיו ולאחריו יהיה פטור מתשלום יתר החובות.

מהן ההגבלות ומהן חובותיו של החייב בפשיטת רגל?

  • חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל - התנהלות בתום לב תקדם את מתן ההפטר. תום הלב של החייב נבחן בשני שלבים: שלב יצירת החובות – בית המשפט יבחן האם חובות החייב נוצרו ללא כוונה רעה. שלב התנהלות בהליך פשיטת הרגל בו בית המשפט יבחן את התנהלות החייב לאורך ההליך ויבדוק דברים כגון שקיפות מצד החייב, וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו, שיתוף פעולה של החייב, סיוע לניהול מהיר של ההליך ומימוש הנכסים וכו'.

 

  • צו עיכוב יציאה מהארץ – יחד עם מתן צו כינוס נכסים, ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב. לצו יש תוקף עד לסיום הליך פשיטת הרגל, אלא אם בית המשפט יחליט לבטלו לפני כן. החייב יכול להגיש לבית משפט בקשה לבטל את הצו בכדי ליסוע לחו"ל. לעיתים, במסגרת תוכנית הפרעון קובעים כי לאחר עמידה ב-75% מהתשלום שנקבע בתוכנית, יבוטל הצו.

 

  • צו תשלומים חודשיים – לצד מתן צו הכינוס בית המשפט מטיל צו תשלומים אשר קובע תשלום חודשי אותו החייב נדרש לשלם על מנת לפרוע את החובות לנושים. התשלום החודשי נקבע בהתאם לפוטנציאל השתכרותו של החייב והכנסותיו.

 

  • הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל – ממתן צו כינוס נכסים, ואחת לחודשיים עד לסיום הליך פשיטת הרגל, על החייב להגיש דו"ח על הנכסים שבבעלותו, חובותיו, הכנסותיו והוצאותיו למנהל המיוחד הפועל בשם ומטעם הכונס הרשמי.

 

  • הגבלות על ניהול חשבון בנק - חייב בפשיטת רגל הוא לקוח מוגבל מיוחד, משמעות הדבר היא שהחייב מנוע מלמשוך צ'קים. עם זאת לבנק אסור לסרב לפתוח חשבון לחייב בפשיטת רגל.

 

  • הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב - חייב בפשיטת רגל אינו רשאי להשתמש בכרטיסי חיוב כגון כרטיס אשראי, כרטיס תשלום נטען וכדומה, אלא במידה וקיבל לכך אישור מראש בכתב מהנאמן.

 

  • הגבלות על מעורבות בתאגיד – על אדם שהוכרז כפושט רגל חל איסור לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד.

 

  • הגבלות על תחומי עיסוק - ישנם מספר מקצועות שבהם לא יכול לעסוק אדם החייב בפשיטת רגל כדוגמת עריכת דין, תיווך מקרקעין, קבלנות ועוד. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי להבין כיצד הליך פשיטת הרגל עשוי להשפיע על תחום העיסוק.

 

  • הפניית דואר של חייב בפשיטת רגל - בית המשפט יכול להורות על הפניית כל הדואר שממוען אל החייב ישירות אל אחד מהגורמים מהבאים: הכונס הרשמי, המנהל המיוחד, הנאמן או גורם אחר עליו הורה בית המשפט.

 

  • מעצר חייב בפשיטת רגל שמתחמק מחובותיו – במידה והחייב מתחמק מחובותיו על ידי הסתרת נכסים, העברת נכסים, הימלטות וכד' בית המשפט יכול להורות על מעצרו.
שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון