פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

סגירת תיק הוצאה לפועל


בית המשפט זקוק לגוף שיוציא מהכוח אל הפועל את החלטותיו במקרים שונים. לדוגמה, במידה וחזר צ'ק וצד א' האמור לשלם אינו משתף פעולה, יכול צד ב' לפנות אל בית המשפט ולתבוע את צד א' על אי הסדר התשלום. מה עושה אדם מולו נפתח תיק הוצל"פ? מהם המצבים בהם מתבצע תהליך של סגירת תיק הוצאה לפועל?

חשוב לדעת כי הליכים יתבצעו מול הנתבע רק לאחר שאזהרה נשלחה אליו והוא קיבל אותה לידיו או שקרוב לו קיבל את ההודעה בדבר פתיחת התיק (בן שמונה עשרה ומעלה). בפרטי ההודעה מוסבר לבעל התיק מי הוא אשר תובע אותו, בגין מה הוא נתבע ומיהו עורך הדין. במקרים בהם אין הנתבע נמצא מודבקת על דלת ביתו הודעה בגין פתיחת התיק.

מתי סוגרים תיק הוצאה לפועל?

האדם שקיבל את האזהרה יכול לבחור בין כמה אפשרויות פעולה:

  • הוא יכול לשלם את הסכום הנתבע ממנו ולחסוך מעצמו את אי הנעימות שבפתיחת הליכי הוצל"פ נגדו.
  • במידה ואין באפשרותו לשלם הוא רשאי לבקש חקירת יכולת. חקירה זו מאפשרת למערכת המשפטית לעמוד על יכולותיו הכלכליות. השופט מעמיק בנתונים שנאספו על ידי המערכת המוסמכת לכך בדבר אותו אדם. השופט קובע אם הוא יכול לשלם או שאכן אינו מסוגל לכך מבחינה כלכלית. במידה ואין ביכולתו לשלם נקבע לו הסדר תשלומים הנפרס על פני השנים. ייתכן כי התשלום יהיה מינימאלי על מנת להקל על אותו אדם לעמוד בו.
  • במקרה ואין בעל החוב חושב שהוא אכן חייב את הסכום הנדרש ממנו הוא יכול לפנות לשופט ולהסביר את טענותיו. במידה והשתכנע השופט נקבע דיון נוסף למשפט בין בעל החוב לבין הנדרש לשלם.
  • תהליך סגירת תיק הוצאה לפועל יכול להתבצע גם אם בעל החוב והתובע הגיעו לפשרה באשר לחוב שאושרה בחוק וקיבלה תוקף פסק דין.
  • תהליך סגירת תיק הוצאה לפועל יתנהל במידה ופסק דין חדש נפתח המבטל את קודמו (בגינו נפתח התיק בתחילה).
  • קיימים מקרים בהם נסגר התיק מכיוון שהוחלט כי הסבירות לתשלום והסדר החוב נמוכה מאד. חוב אבוד יוכל להיות מוגדר כך על פי החלטת הבנק.
  • תהליך גניזת התיק יתנהל לאחר שנתיים מאז שבוצעה איזו פעילות לגביו וכאשר המוציא לאור לא קיבל שום תגובה מהתובע בגין בקשה להשאיר את התיק פתוח. במקרה זה נקרא התהליך: גניזה.
  • במידה ולא אירע דבר מרגע גניזת התיק יכול משרד ההוצאה לפועל לבצע: ביעור תיק. אם לאחר שנשלחה הודעה לתובע בגין תהליך זה אין מענה, ניתן לבער את התיק.

בשני המקרים הללו: הן באשר לתהליך הגניזה והן באשר לתהליך הביעור, יכול התובע לפתוח תיק חדש במידה והחליט שהוא מעונין בכך. במקרה זה, סגירת תיק הוצאה לפועל אחד אינו מונע פתיחת חדש באותו הנושא, בהתאם להוראות ולתנאים על פי חוק.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון