פורטל פשיטת רגל
הנך נמצא כאן:

תנאים להכרזת פשיטת רגל


במציאות הכלכלית של תחילת 2013, לאף אחד מאיתנו לא קל. ואולם, יש כאלה אשר עבורם מציאות זו עגומה עוד יותר: המדובר הוא באנשים אשר נקלעו לחובות עתק, אותן אינם יכולים לפרוע. במצב כזה, אין למעשה פתרון אחר מאשר הכרזה על פשיטת רגל של האדם. מהם בכלל התנאים שמאפשרים הכרזה מסוג זה?

מי רשאי להכריז על פשיטת רגל?

הנקודה הראשונה שיש להבהיר היא שהכרזה על פשיטת רגל מאפיינת אנשים פרטיים, או לכל הפחות בעלי עסקים. זהו המקרים רבים המוצא האחרון עבורם, והפתרון שנבחר לאחר שהבינו שאין למעשה כל פתרון אחר. ועם זאת, החוק בישראל מגדיר מצבים מסוימים שבהם ניתן להכריז על פשיטת הרגל, וזאת על פי הפקודה בנושא שניתנה ב-1980.

המאפיין הראשון הוא דמוגרפי במהותו, והוא נוגע לגילו של האדם- הכרחי שהוא יהיה מעל 18. כמו כן, נדרש שהאדם יהיה בעל תושבות ישראלית, וכן התגורר במדינה בשלב מעשה פשיטת הרגל. גם אדם המתגורר במדינה זרה אך ניהל עסקים בישראל, או לחילופין היה חלק מתאגיד שעשה זו, יכול להגיש את הבקשה. לעומת זאת, אי עמידה באחד התנאים הבסיסיים האלה תשלול את המשך התהליך, שמתייחס למאפייניו הכספיים של האדם.

היקף החובות

פשיטת רגל מצריכה, כפי שכבר רמזנו, מצב כלכלי מסוים, לרוב חמור. בעת הגשת הבקשה, אם כן, על חובותיו של האדם להיות בגובה של 15,000 ש''ח לפחות. כאשר הנושה הוא שמגיש את הבקשה, החובות כלפיו צריכות לעלות על 65,000 ש''ח. על אותו עיקרון, מסתכלות הרשויות בישראל גם על מספר הנושים להם האדם חייב כסף - חיוני שמספר זה יהיה גדול מאחד.

השלב הבירוקרטי

תנאי נוסף ביחס לפשיטת רגל נוגע כבר להליך הבקשה עצמו, שחייב להיעשות על פי הספר. בהקשר שלנו, הכוונה היא לצירופם של מסמכים מאושרים ומאומתים על ידי עורך דין, אשר מתייחסים לנכסים שברשותו של האדם, למאזן ההכנסות או ההוצאות שלו, פירוט של חובותיו לכל אחד מהגורמים וכן הלאה.

לבית המשפט הדן בנושא יש להגיש גם תצהיר, בו מכריז האדם החייב כי הוא פועל בתום לב, וכן את הנסיבות אשר גרמו למצבו הכלכלי להיות כפי שהוא. הגורם המשפטי יבחן את דרך היווצרות החובות, וזאת מתוך כוונה לעמוד על "כשרותם". חובות אשר נעשו מתוך פעילות לא כשרה, או אפילו פלילית, לא יאפשרו להכריז על פשיטת רגל.

באותה מידה, הרי שבית המשפט, הכונס הרשמי והנאמן יבחנו את התנהלות האדם מרגע ההכרזה על חדלות הפרעון של האדם, למשל בכל הנוגע להסתרה של נכסים מסומים. כל דופי שיימצא, מהבחינה הזו, כולל בתוכו השלכות שליליות ביותר על ההכרזה.

אז איך מתחילים?

אלו, אם כן, התנאים הבסיסיים המאפשרים הכרזה על פשיטת רגל. גם כאשר עומדים בהם, יש לזכור, נכנסים להליך שאינו פשוט כלל, מבחינה בירוקרטית ואישית כאחד. מומלץ מאד לבצע את כל התהליך באמצעות גורם מקצועי מסוים, לרבות רואה חשבון, יועץ פיננסי או עורך דין שבקיא בתקנות האמורות.

שתף תוכן זה עם חבריך!
פשיטת רגל
שם
דוא"ל
טלפון